Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Częstochowie

 • Wymiary: 100×100 cm. Wykonany z białego i czerwonego atłasu, haftowany złotym bajorkiem. Awers - na białym tle czerwony krzyż, pośrodku srebrny orzeł w koronie otoczony złotym wieńcem. Na ramionach krzyża napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NSZ VIII OKRĘG CZĘSTOCHOWA. W białych narożach inicjały: NZW, ZJ, AK NSZ, NOW. Rewers - na białym tle czerwony krzyż. W środkowej części wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tle srebrnego orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Poniżej półkolem napis w kolorze złotym: NARODOWE SIŁY ZBROJNE.
 • Poświęcenia sztandaru na dziedzińcu klasztoru sióstr urszulanek dokonał 6 listopada 1993 r. ks. St. Golonka.


Tablica wotywna w Częstochowie w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze

 • Wykonana ze srebra. W lewym górnym rogu wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem oraz orzeł w koronie. W dolnych rogach obie strony Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego. Treść tablicy:

Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku

 • Wymiary: 100×98 cm. Jedna strona sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. W narożach inicjały organizacji narodowych: ZJ OKR XIII, NOW "CYRYL", NSZ OKR XIII, NZW "CHROBRY". Na dole napis: BIAŁYSTOK. Druga strona z orłem piastowskim w koronie i mieczem Chrobrego, na obrzeżu napis: NARODOWE ZJEDNOCZENIE WOJSKOWE. Drzewce zwieńczone orłem jagiellońskim w koronie.
 • Sztandar powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku. Fundatorami byli członkowie Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku oraz Koło Samodzielne w Brańsku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
 • Sztandar poświęcony został 15 sierpnia 1993 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku przez metropolitę białostockiego, ks. arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.


Tablica pamiątkowa w kościele w Choroszczy (woj. białostockie)

Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

 • Wymiary: 98×107 cm. Awers sztandaru - na niebieskim tle srebrny orzeł w koronie, na piersi którego widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół orła napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Rewers - czerwony krzyż na białym tle. W środkowej części krzyża napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA otoczony wieńcem laurowym w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu rok: 1990. Drzewce zwieńczone białym orłem ze złoconą koroną.
 • Projekt ideowy wykonał Bohdan Szucki, techniczny - artysta malarz Blanka Gdul-Olszewska. Sztandar ofiarowali państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie z Kanady.
 • Poświęcenia dokonał ks. biskup Zbigniew Kraszewski 12 czerwca 1994 r. w Lublinie w kościele Świętej Rodziny.
 • Sztandar Zarządu Głównego ZŻNSZ - 16 kB