Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku

  • Wymiary: 100×98 cm. Jedna strona sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. W narożach inicjały organizacji narodowych: ZJ OKR XIII, NOW "CYRYL", NSZ OKR XIII, NZW "CHROBRY". Na dole napis: BIAŁYSTOK. Druga strona z orłem piastowskim w koronie i mieczem Chrobrego, na obrzeżu napis: NARODOWE ZJEDNOCZENIE WOJSKOWE. Drzewce zwieńczone orłem jagiellońskim w koronie.
  • Sztandar powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku. Fundatorami byli członkowie Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku oraz Koło Samodzielne w Brańsku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
  • Sztandar poświęcony został 15 sierpnia 1993 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku przez metropolitę białostockiego, ks. arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.


Tablica pamiątkowa w kościele w Choroszczy (woj. białostockie)

Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

  • Wymiary: 98×107 cm. Awers sztandaru - na niebieskim tle srebrny orzeł w koronie, na piersi którego widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół orła napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Rewers - czerwony krzyż na białym tle. W środkowej części krzyża napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA otoczony wieńcem laurowym w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu rok: 1990. Drzewce zwieńczone białym orłem ze złoconą koroną.
  • Projekt ideowy wykonał Bohdan Szucki, techniczny - artysta malarz Blanka Gdul-Olszewska. Sztandar ofiarowali państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie z Kanady.
  • Poświęcenia dokonał ks. biskup Zbigniew Kraszewski 12 czerwca 1994 r. w Lublinie w kościele Świętej Rodziny.
  • Sztandar  Zarządu Głównego ZŻNSZ - 16 kB