IV Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

Aktualności

2 grudnia 2018 r. w Janowie Lubelskim odbędzie się IV Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”. Rajd organizuje Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przy współorganizacji z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, Sekcją Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszeniem im. Kazimierza Wielkiego, Parkiem Rekreacji Zoom Natury. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Polskie Radio Lublin.

Rajd jest finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

Data i miejsce Rajdu: 12.12.2018 r. (środa) w Janowie Lubelskim

Koszt udziału w Rajdzie: darmowy.

Plan Rajdu im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” w dniu 12.12.2018 r.:

8:00 – wyjazd autokarów z Placu Zamkowego w Lublinie dla grupy z Lublina;
10:00 – zbiórka uczestników Rajdu w Janowie Lubelskim na rynku przy obelisku NSZ,
– Kościół pw. Jana Chrzciciela i tablica poświęcona żołnierzom NSZ,
– leśne mogiły trzech żołnierzy NSZ poległych w potyczce z Niemcami w 1943 i 1944
roku oraz wysłuchanie prelekcji historyków,
– dom rodzinny kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” w Janowie Lubelskim i połączenie się
telefoniczne z siostrą kpt. Wincentego Sowy;
13:00 – spotkania i zajęcia przy zalewie w Janowie Lubelskim:
– wystawa dokumentów i zdjęć dot. kpt. Wincentego Sowy z Muzeum Regionalnego w
Janowie Lubelskim z komentarzem historyków,
– prelekcje historyków o polskim podziemiu niepodległościowym na Lubelszczyźnie,
– szkolenie z zielonej taktyki z instruktorami SSO ZŻNSZ,
– obiad dla uczestników IV Rajdu Pieszego im. Wincentego Sowy ps. „Vis”,
– ognisko partyzanckie z kiełbaskami dla uczestników IV Rajdu Pieszego im. Wincentego
Sowy ps. „Vis”;
16:00 – zakończenie Rajdu i powrót do Lublina.

Elementy Rajdu gwarantowane przez organizatora:

– prelekcje historyków (IPN Lublin i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim) na temat
podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej w okolicach Janowa Lubelskiego;
– wystawa dokumentów i zdjęć z Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim
z komentarzem historyków;
– odwiedzenie miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym
w Janowie i okolicy w ramach rajdu o długości ok. 16 km;
– zajęcia w Parku Zoom Natury pod okiem instruktorów Sekcji Sportowo-Obronnej Związku
Żołnierzy NSZ: zielona taktyka, postawy strzeleckie;
– ciepły posiłek i ognisko z kiełbaskami.
Na IV Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” należy zaopatrzyć się w:
– wygodne, ciepłe, nieprzemakalne obuwie turystyczne,
– wygodne, ciepłe, nieprzemakalne ubranie do zajęć z zielonej taktyki (żeby można było
położyć się na ziemi),
– płaszcz przeciwdeszczowy.

Zgłoszenia uczestników Rajdu: rejestracja pod nr. tel.: 730-363-355 lub e-mail:
fundacja.fkw@gmail.com

Uczestnikami rajdu mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół
średnich, organizacji proobronnych oraz wszystkie inne osoby zgłoszone i potwierdzone
przez organizatora.

Relacje filmowe i tekstowe z I, II i III Rajdu Pieszego im. kpt. Wincentego Sowy ps.
„Vis”:

https://www.youtube.com/watch?v=M2iyWFyvhAM

https://www.youtube.com/watch?v=R6jn3BSlqvE

http://fkw.edu.pl/relacja-z-iii-rajdu-pieszego-im-wincentego-sowy-ps-vis/