Józef Kaczmarek ps. „Korek”

Życiorysy

Józef Kaczmarek ps. „Korek” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, więziony w Forcie VII w Poznaniu.

Urodził się w 10 stycznia 1900 roku w Budach, powiat krotoszyński, pod zaborem pruskim. W Poznaniu ukończył gimnazjum i podjął pracę jako urzędnik biurowy w poznańskiej Fabryce Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem opon General Tire and Rubber Company. Został członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej.

10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Niemcy przejęli „Stomil” i sprzedali niemieckiej spółce Continental Gummiwerke AG Hanower. W czasie niemieckiej okupacji zakład, pod nazwą Posener Gummiwerke, produkował na potrzeby niemieckiej armii, zatrudniając wielu robotników przymusowych.

W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Józef Kaczmarek zaangażował się w działalność ruchu oporu. Wiosną 1940 roku wstąpił w szeregi Narodowej Organizacji Bojowej (NOB) w Wydzielonym Obwodzie Stomil. Przyjął pseudonim „Korek”. Pełnił funkcję członka sztabu NOB w Obwodzie Stomil. Pracując w okresie niemieckiej okupacji na stanowisku magazyniera w Posener Gummiwerke, kierował co najmniej pięcioma „piątkami”, a także brał udział w kolportowaniu wydawanego przez Stronnictwo Narodowe czasopisma „Polska Narodowa”.

„Korek” został aresztowany przez gestapo w lipcu 1941 roku i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym utworzonym już w październiku 1939 roku przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Na terenie Wielkopolski był największym ośrodkiem eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Był także pierwszym obozem, w którym Niemcy w testowej komorze gazowej użyli gazu (tlenku węgla czyli czadu) do masowego mordowania Polaków.

Józef Kaczmarek ps. „Korek” przeszedł w Forcie VII ciężkie śledztwo, które było kontynuowane w niemieckich więzieniach we Wronkach i w Zwickau. W dniu 28 kwietnia1942 roku wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Lesznie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 maja 1942 roku w niemieckim więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Miał 42 lata.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek