Kalendarium 1 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 1 lipca

1944

Kpt. Włodzimierz Marszewski ps. „Gorczyca”, „Graba”, „Wacław Grabowski” mianowany został szefem Wydziału II (wywiadu i kontrwywiadu) Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych scalonych z Armią Krajową. Przeprowadził reorganizację Wydziału II NSZ, dostosowując go do sposobu funkcjonowania wywiadu AK.

1946

Do walki ze zgrupowaniem leśnym Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” powołano specjalną komunistyczną grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tzw. „Grupę Południe”. Liczyła około 350 funkcjonariuszy i żołnierzy.

1946

W Bielsku-Białej funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Władysława Waryjasa ps. „Grot”, żołnierza ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” z Narodowych Sił Zbrojnych.

1946

W Bystrej Ślaskiej, powiat bielski, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa podjęli próbę aresztowania na plebani ks. mjr. Rudolfa Marszałka ps. „Opoka”, kapelana oddziałów leśnych Narodowych Sił Zbrojnych. Księdzu udało się uciec.

1948

We wsi Dąbrowa-Tworki, powiat wysokomazowiecki, w walce z komunistyczną grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego poległ ppłk Władysław Żwański ps „Błękit” komendant Okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W walce poległ także adiutant komendanta NN „Zawisza”. Przypadkowo zginęła jedna kobieta. Dwóm żołnierzom NZW udało się zbiec. Byli to Tadeusz Malinowski ps. „Bimbo” i Czesław Tymiński ps. „Mściwy”. Do dziś nie znamy miejsca pochówku ppłk. Żwańskiego.

1979

W Londynie zmarł Zygmunt Berezowski, prawnik, redaktor, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej, działacz Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego, minister spraw wewnętrznych w rządzie RP na uchodźstwie.