kalendarium NSZ 1 IX

Kalendarium 1 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 1 września

1916

W Żychowie, powiat kaliski, urodził się sierż. Wiktor Stryjewski ps. „Cacko”, „Wyrwicz”, żołnierz Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1921

W Rynarzewie, powiat nakielski, urodził się por. Alojzy Stanisław Sikorski ps. „Makowski”, „Zbigniew”, „Jarema”, adiutant dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych płk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun”.

1939

O godzinie 4.48, ostrzałem Westerplatte przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”, rozpoczęła się II wojna światowa.

1939

Nad Warszawą Niemcy zestrzelili polski samolot pilotowany przez kpr. pil. Henryka Flamego, późniejszego oficera Narodowych Sił Zbrojnych pseudonim „Bartek” i dowódcy Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ.

1942

W nocy 1/2 września cichociemny rtm. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Dor”, „Ząb”, późniejszy szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, wykonał skok do kraju w rejonie leśniczówki „Łoś”, powiat grójecki. Podczas lądowania złamał nogę.

1944

Potyczka drużyny kpt. Wacława Janikowskiego ps. „Wilk” z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych z grupą 100 niemieckich żandarmów, wzmocnioną pojazdem pancernym, którzy przyjechali spacyfikować Radoszyce, powiat konecki. Zginęło kilkunastu Niemców.

1950

W Nowej Wólce, powiat łęczyński, por. Stanisław Kuchciewicz ps. „Wiktor” zlikwidował Franciszka Kasperka ps. „Janek”, „Hardy” ujawnionego żołnierza Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i informatora Urzędu Bezpieczeństwa, który wydał por. Zygmunta Liberę ps. „Babinicz”, żołnierza Wojska Polskiego, Armii Krajowej i WiN.

1997

Pierwsze obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, święta ustanowionego w dniu 25 kwietnia 1997 roku przez Sejm III RP.