kalendarium NSZ 12 I

Kalendarium 12 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 12 stycznia

1945

Z nad Wisły ruszyła ofensywa Armii Czerwonej. Linia frontu sowiecko-niemieckiego w ciągu trzech tygodni przesunęła się o 500 km, osiągając linię Odry. Wszystkie ziemie polskie znalazły się pod okupacją sowiecką. Sztab Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej stacjonował w Polsce do 1993 roku. Sowieci na ziemiach polskich zakładali obozy koncentracyjne i obozy pracy przymusowej, mordowali i zamykali w więzieniach i obozach żołnierzy polskich zbrojnych formacji niepodległościowych, mordowali polskie elity intelektualne, materialne i patriotyczne, rozbierali i wywozili całe fabryki, maszyny, surowce, a także dobytek ludności polskiej.

1947

W Kolonii Łuszczów, powiat łęczyński, oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej). Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.