kalendarium NSZ 14 VIII

Kalendarium 14 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 14 sierpnia

1940

Z niemieckiego więzienia na Pawiaku wyszedł pierwszy transport Polaków do KL Auschwitz. Wywieziono w nim 513 więźniów Pawiaka i 1153 osoby schwytane w Warszawie podczas ulicznych łapanek. Do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz wyszło z Pawiaka 51 transportów więźniów.

1941

Podpisanie polsko-sowieckiej umowy wojskowej, na mocy której na terenie Związku Sowieckiego utworzono Armię Polską. W dniu 18 sierpnia gen. Władysław Anders został mianowany dowódcą powstającej armii.

1944

Mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski” został mianowany dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych i awansowany na stopień podpułkownika NSZ.

1944

Komendant Główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wydał rozkaz o organizowaniu odsieczy dla powstańczej Warszawy.

1944

Rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Jerzyskami, gmina Łochów. Z Niemcami wspólnie walczyły oddziały Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

1946

Podczas potyczki z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zginął sierż. Kazimierz Marosz ps. „Stary” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.