kalendarium NSZ 14 I

Kalendarium 14 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 14 stycznia

1907

W Nalibokach na Nowogródczyźnie urodził się mjr Mieczysław Grygorcewicz ps. „Bohdan”, „Grzegorz”, „Miecz”, „Morski”, „Ostromir”, „Stary” vel Mieczysław Ostrowski, vel Antoni Roszkowski, vel Mieczysław Sosnowski, działacz Stronnictwa Narodowego, żołnierz Wojska Polskiego, Korpusu Obrońców Polski, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendant Podokręgu Nowogródek NOW, później komendant Okręgu Białystok NOW, Okręgu Białystok NZW i Obszaru I NZW.

1944

W Rudniku Złodziejskim, powiat kraśnicki, patrole Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału por. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”, wsparte miejscowymi żołnierzami NSZ, odbiły więźniów ujętych przez żandarmerię niemiecką.

1945

Pod Pogwizdowem i Uniejowem, powiat miechowski, Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych stoczyła bitwę z niemieckim oddziałem 400 żołnierzy Wehrmachtu. Zginęło 9 żołnierzy BŚ, 10 odniosło ranny.

1945

W nocy 14/15 stycznia w okolicy Żarnowca Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych przeprawiła się przez Pilicę.

1948

W Warszawie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali płk. Bronisława Banasika ps. Stefan, Zrąb, oficera Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendanta Głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie za walkę o niepodległość Polski skazał go na karę śmierci, zamienioną na dożywotnie uwięzienie.