kalendarium NSZ 16 XII

Kalendarium 16 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 16 grudnia

1943

Na terenie warszawskiego getta Niemcy potajemnie rozstrzelali 100 więźniów Pawiaka.

1945

Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych „Zuch” zajął na ponad pół dnia Korczynę, powiat krośnieński. Żołnierze pod dowództwem kpt. Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, „Orłowski” zniszczyli dokumenty we wszystkich ważniejszych urzędach.

1946

Patrol Pogotowia Akcji Specjalnej z Komendy Powiatu „Łaba Południowa” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem ppor. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” rozbił posterunek milicji w Czyżewie, powiat wysokomazowiecki.

1947

Na terenie gminy Sypniewo, powiat makowski, w walce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa poległ kpr. Edward Ciok ps. „Chytry”, podoficer Narodowego Zjednoczenia Wojskowego odpowiedzialny za broń w Komendzie Powiatu „Mściciel”.