kalendarium NSZ 16 kwietnia

Kalendarium 16 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 16 kwietnia

1943

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wystąpił do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie o zbadanie informacji dotyczącej zamordowania polskich oficerów w Katyniu. W dniu 13.04.1943 roku radio niemieckie podało informację o znalezieniu w Katyniu grobów jeńców polskich.

1946

W Nieledwi, powiat żywiecki, oddział ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidował członka komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

1947

Na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz odbyła się egzekucja Rudolfa Hößa, pierwszego komendanta tego obozu, skazanego przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie. Ciało Hößa spalono, a prochy wsypano do pobliskiej rzeki.

1948

Pod Płoniawami, powiat makowski, oddział chor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z Komendy Powiatu „Tęcza” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stoczył walkę z komunistyczną grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i MO.