Kalendarium 17-23 października

kalendarium

Kalendarium 17–23 października

17 października 

 • 1943 – 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka zostało rozstrzelanych w publicznej egzekucji przy ulicy Piusa XI (obecnie Piękna) z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery.
 • 1943 – w nocy 17/18 października Niemcy przeprowadzili egzekucję 600 więźniów Pawiaka w ruinach getta warszawskiego. Nagich więźniów wyprowadzano grupami z Pawiaka i rozstrzeliwano z broni maszynowej w okolicach ulic Pawiej i Dzielnej.
 • 1948 – komendantem w Komendzie Powiatu NZW „Łuków”, dawniej „Łużyca”, ponownie został chor. Hieronim Rogiński ps. „Róg”.
 • 1950 – w dniach 17–20 października w okolicach Brzezin, powiat białostocki, grupa operacyjna UB-KBW zlikwidowała patrol NZW Bronisława Supińskiego ps. „Brzeziniak” (2 zabitych, 1 ujęty) z oddziału Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”, „Szalony”.

18 października

 • 1944 – z rozkazu Rady Politycznej NSZ w Częstochowie zastrzeleni zostali płk Stanisław Nakoniecznikow ps. „Kmicic” p.o. Komendanta Głównego NSZ oraz kpt. Włodzimierz Żaba ps. „Żniwiarz”, bliski współpracownik „Kmicica”.

19 października

 • 1943 – 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka zostało rozstrzelanych w publicznej egzekucji przy ulicy Inflanckiej z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery.
 • 1946 – w Zabrzu UB aresztowało żołnierzy Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”: Jana Kwiczala ps. „Emil”, Ernesta Kozubka ps. „Grom” i Władysława Guzdka ps. „Wilk”. Zostali zamordowani 31.12.1946 r. w Katowicach.
 • 1949 – oddział NZW st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” opanował wieś Czernice Borowe, powiat przasnyski, rozbito posterunek MO, przeprowadzono rekwizycję w spółdzielni i zlikwidowano 4 komunistów.

20 października

 • 1926 – w Grajewie urodził się por. Józef Dąbrowski ps. „Prędki”, żołnierz PAS NZW Powiatu Grajewo. W 1946 r. zaocznie skazany na karę śmierci.
 • 1943 – 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka zostało rozstrzelanych w publicznej egzekucji w okolicach Dworca Gdańskiego z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery.
 • 1943 – w Batorzu, powiat janowski, Niemcy spalili dom komendanta Placówki NSZ Wojciecha Wiechnika oraz aresztowali żonę i szwagierkę komendanta. Kobiety zamordowano na Zamku w Lublinie.
 • 1944 – generał Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki” został mianowany Komendantem Głównym NSZ.
 • 1944 – w okolicy Maluszyna, powiat radomszczański, podczas potyczki z komunistami poległ żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ kpr. pchor. Stanisław Szczerbiński ps. „Dobek”.
 • 1945 – komunistyczny WSO w Poznaniu skazał na 10 lat więzienia Franciszka Krawczykowskiego ps. „Adam Adamczyk”, „Kuźma”, żołnierza wywiadu OW ZJ i Centrali Służby Wywiadowczej Dowództwa NSZ.

21 października

 • 1890 – w Glinojecku, powiat ciechanowski, urodził się gen. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki” Komendant Główny NSZ.
 • 1928 – na Wileńszczyźnie urodził się mjr Piotr Karpowicz ps. „Rybka”, żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych oraz AK, podkomendny por. Bolesława Piaseckiego ps. „Sablewski”.
 • 1939 – w ramach akcji Tannenberg w Lesznie publicznie rozstrzelano 20 Polaków. Akcja była prowadzona na terenach wcielonych do III Rzeszy. Zamordowano w niej kilkadziesiąt tysięcy polskich urzędników, prawników, powstańców wielkopolskich, działaczy społecznych, polityków, księży i nauczycieli.
 • 1944 –  w okolicy wsi Wielgomłyny, powiat radomszczański, podczas nocnej potyczki z grupą sowieckich skoczków Brygada Świętokrzyska NSZ zlikwidowała sowieckiego kapitana.
 • 1950 – w Łomży UB aresztowało kpt. Bolesława Kozłowskiego ps. „Grot”, zastępcę komendanta Okręgu NZW Białystok kryptonim „Chrobry”. Komunistyczny WSR w Białymstoku skazał go na 6 lat więzienia.
 • 1963 – w Majdanie Kozic Górnych, powiat świdnicki, w walce z grupą operacyjną SB-ZOMO poległ st. sierż. Józef Franczak ps. „Laluś”, jeden z ostatnich żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

22 października

 • 1943 – w Sulowie, powiat kraśnicki, połączone oddziały NSZ ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” i kpt. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” rozbroiły rowerowy patrol Wehrmachtu.
 • 1943 – 17 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka zostało rozstrzelanych w publicznej egzekucji przy ulicy Młynarskiej z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery.
 • 1944 – akcja Brygady Świętokrzyskiej NSZ na niemiecki magazyn żywnościowy w Wielgomłynach, powiat radomszczański. Akcja bez strat własnych. Zdobyto duże ilości żywności.
 • 1947 – we wsi Pełty, powiat ostrołęcki, połączone oddziały XVI Okręgu NZW kryptonim „Orzeł”: plut. Piotra Macuka ps. „Sęp”, kpr. Bronisława Chrzanowskiego ps. „Orzeł” i sierż. Henryka Skoniecznego ps. „Roman” stoczyły zwycięską walkę z grupą operacyjną KBW-UB.

23 października

 • 1898 – w Wilnie urodził się ppłk Kazimierz Falewicz, oficer WP, ZWZ-AK, NSZ, powstaniec warszawski.
 • 1943 – 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka zostało rozstrzelanych w publicznej egzekucji na Wale Miedzeszyńskim z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery.
 • 1943 – w ruinach getta Niemcy rozstrzelali 300 warszawiaków przywiezionych z Pragi.
 • 1945 – pod Jedwabnem, powiat łomżyński, wspólna zasadzka oddziałów NZW ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” i ppor. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp” na grupę operacyjną UB-KBW.
 • 1947 – oddział XVI Okręgu NZW kryptonim „Orzeł” ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” rozbił posterunek MO w Jednorożcu, powiat przasnyski.