kalendarium NSZ 17 XII

Kalendarium 17 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 17 grudnia

1945

W Starym Bielsku (dziś Bielsko-Biała) grupa Zdzisława Krausa ps. „Andrus”, ze zgrupowania oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, rozbroiła funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa.

1946

Plut. Alojzy Talik ps. Orzeł”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych w zgrupowaniu kpt. Henryka Flamego ps. Bartek”, został zamordowany w Bielsku (dziś Bielsko-Biała) z wyroku komunistycznego sądu i pochowany potajemnie na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej w Bielsku. Na karę śmierci skazał go, w dniu 3.12.1946 roku, Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach.

1946

Za pomoc w rozbiciu więzienia św. Michała w Krakowie zamordowano w komunistycznym więzieniu w Katowicach: Irenę Odrzywołek, współpracownika Narodowych Sił Zbrojnych, i Bolesława Pronobisa ps. „Ikar”, „Wolny”, żołnierza Armii Krajowej. Więzienie w dniu 18.08.1946 roku rozbiła 6. Kompania ze zgrupowania mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Uwolniono 64 więźniów, głównie żołnierzy AK i NSZ.

1947

W Szczytnie (Mazury) funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ciężarną Annę Płaszczyńską, żonę chor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” komendanta Komendy Powiatu „Mściciel” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.