kalendarium NSZ 18 XII

Kalendarium 18 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 18 grudnia

1941

Niemiecki Trybunał Ludowy z Berlina na sesji wyjazdowej w Poznaniu skazał ośmiu Polaków: żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej i działaczy Zarządu Okręgu Poznań Stronnictwa Narodowego na kary śmierci. Zostali ścięci w dniu 20.03.1942 roku w berlińskim więzieniu Plotzensee, a ich zwłoki przekazano do badań naukowych.

1943

W Zdziechowicach, powiat janowski, oddział Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” rozbił grupę bandycko-rabunkową „Dziadka”, która miała zasilić szeregi komunistycznej Armii Ludowej.

1944

Pod Węgrzynowem, powiat kielecki, Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowała sowiecką grupę bandycko-rabunkową. W walce zginęło kilku komunistów, a następnych około dwudziestu rozstrzelano po przesłuchaniach przez sąd BŚ NSZ.

1947

Pod Amelinem, powiat makowski, oddział chor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z Komendy Powiatu „Mściciel” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego został otoczony przez komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żołnierze NZW wyrwali się z obławy. W walce zginęli: 1 żołnierz NZW, 1 funkcjonariusz UB i 2 żołnierzy KBW.

2012

W Warszawie zmarł Wiesław Augustyn Widloch ps. „Kropka”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, z Brygadą Świętokrzyską NSZ przeszedł cały szlak bojowy z Kielecczyzny aż do Holisova (Czechy).