Kalendarium 2 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 2 lipca

1916

W Lipinkach Łużyckich ( dawniej Linderode), powiat żarski, urodził się kpt. Hubert Jura ps. „Tom” (alias: Tomasz Augustyniak, Hubert Hania, Herbert Jung, Tomasz Kalinowski, Tomasz Kamiński, Tom Sosna, Jerzy Tom, Tadeusz Trąbka, Tomasz Zan), żołnierz Wojska Polskiego, Armii Krajowej, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału partyzanckiego „Las 1”, szkoleniowiec w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, współpracownik kilku wywiadów w okresie wojny, a także po wojnie.

1941

W Lwowie Niemcy aresztowali Kazimierza Bartla, matematyka, oficera Wojska Polskiego, doktora honoris causa i rektora Politechniki Lwowskiej, pięciokrotnego premiera II Rzeczypospolitej Polskiej, senatora. Został rozstrzelany 26.07.1941 roku.

1944

Do 204. Pułku Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych Ziemi Kieleckiej dołączył rtm. Jerzy Łoziński ps. „Lubicz”, późniejszy dowódca oddziału kawalerii w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, wraz z czterema żołnierzami.

1992

W Costa Mesa (USA ) zmarł płk Antoni Skarbek-Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”, „Ludwig”, oficer Wojska Polskiego, szef sztabu Okręgu V Kielecko-Radomskiego Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, dowódca Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.