kalendarium NSZ 2 II

Kalendarium 2 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 2 lutego

1944

Kilka tysięcy Niemców, wspomaganych lotnictwem, artylerią i czołgami, przeprowadziło pacyfikację w miejscowościach: Borów, Łążek Chwałowski, Łążek Zaklikowski, Karasiówka, Szczecyn, Wólka Szczecka (powiat kraśnicki). Niemcy zamordowali ponad 1000 Polaków i spalili 6 wsi. Oddział Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” wyprowadził z zagrożonego terenu 200 mieszkańców Borowa. Pacyfikację przeprowadziło gestapo, Wehrmacht i policja niemiecka.

1944

W Warszawie w publicznej egzekucji na rogu Alei Ujazdowskich i ulicy Chopina, w ramach odwetu za likwidację, przez żołnierzy Armii Krajowej, gen. Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy rozstrzelali 100 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1944

W potajemnej egzekucji w ruinach getta warszawskiego, w ramach odwetu za likwidację gen. Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy rozstrzelali 200 polskich zakładników z więzienia na Pawiaku.