kalendarium NSZ 2 VIII

Kalendarium 2 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium 2 sierpnia

1927

W Warszawie urodził się ppłk dr Janusz Kamocki ps. „Mamut”, „Orcio”, „Eders”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1940

W Wielkiej Brytanii na mocy angielsko-polskiego układu wojskowego został sformowany 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Powietrznych.

1945

Pierwsza komunistyczna amnestia dla sprawców i uczestników przestępstw popełnionych przed 22 lipca 1945 roku. Oprócz celów propagandowych i politycznych miała zlikwidować polskie podziemie niepodległościowe. Ogłoszenie amnestii przyniosło efekt w postaci ujawnienia się struktur Batalionów Chłopskich i części byłej Armii Krajowej.

1996

W USA w wieku 76 lat zmarł por. dr Jerzy Skąpski, a właściwie Jerzy Kolendo ps. „Skąpski”, autor Hymnu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, oficer Brygady Świętokrzyskiej, wykładowca teorii muzyki na uniwersytecie w Kalifornii.