kalendarium NSZ 20 kwietnia

Kalendarium 20 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 20 kwietnia

1943

Akcja oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ks. mjr. Feliksa Kowalika ps. „Zagłoba” na Bank Emisyjny w Częstochowie przeprowadzona w biały dzień i bez żadnego wystrzału. Bank znajdował się przy alei Najświętszej Maryi Panny (wtedy Adolfa Hitlera) w centrum miasta i w pobliżu siedziby gestapo. Zdobyto około 2,6 mln. złotych oraz zdeponowane kosztowności. Pozyskane środki przekazano do Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego.

1948

Oddział chor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz”, „Dąb” z Komendy Powiatu „Mściciel” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zajął Krzynowłogę Małą, powiat przasnyski. Żołnierze wjechali do miasta zdobycznym samochodem i rozbili posterunek MO. Zginął komendant posterunku.