Kalendarium 20 listopada

Aktualności kalendarium

Kalendarium: 20 listopada

1943

Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy w Otwocku rozstrzelali publicznie 20 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1943

Komendant Główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wydał dowódcom okręgów rozkaz o rozpoczęciu, skierowanej przeciwko Niemcom, akcji „Burza”. Okręgi AK Białystok i Nowogródek nie wykonały rozkazu w pełni, co uchroniło żołnierzy przed dekonspiracją wobec wkraczającego na tereny Polski okupanta sowieckiego.

1945

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec w imieniu państw koalicji antyhitlerowskiej (Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego) zarządziła wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów Śląska.

1946

Potyczka oddziału Narodowych Sił Zbrojnych por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta”, ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ, z patrolem Wojsk Ochrony Pogranicza w Rycerce Górnej, powiat żywiecki.

1946

Grupa sierż. Ludwika Byrskiego ps. „Żbik” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych dokonała rekwizycji żywności w sklepie spółdzielczym w Dankowicach, powiat bielski. Tego samego dnia grupa wymierzyła członkowi komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej karę cielesną.

1955

Z komunistycznego więzienia wyszedł ksiądz Władysław Stańczak, w okresie II wojny światowej proboszcz parafii w Borowie, powiat kraśnicki, i kapelan w oddziałach zbrojnych Narodowych Sił Zbrojnych.