Kalendarium 20 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 20 listopada

1943

Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy w Otwocku rozstrzelali publicznie 20 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1943

Komendant Główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wydał dowódcom okręgów rozkaz o rozpoczęciu, skierowanej przeciw Niemcom, akcji „Burza”. Okręgi AK Białystok i Nowogródek nie wykonały rozkazu w pełni, co uchroniło żołnierzy przed dekonspiracją wobec wkraczającego na tereny Polski okupanta sowieckiego.

1945

W Czechowicach-Dziedzicach funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zamordowali Karola Czornego, naczelnika miejscowej straży pożarnej współpracującego z oddziałami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Mimo tortur nie zadenuncjował żołnierzy kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, którzy na terenie gospodarstwa Czornego mieli partyzancki schron.

1945

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, w imieniu państw koalicji antyhitlerowskiej (Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego), zarządziła wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów Śląska, które przywrócone zostały Polsce.

1946

W Rycerce Górnej, powiat żywiecki, w potyczce oddziału Narodowych Sił Zbrojnych por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta” z patrolem Wojsk Ochrony Pogranicza poległ Mieczysław Inglot ps. „Odważny”, żołnierz NSZ w zgrupowaniu kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

1946

Grupa sierż. Ludwika Byrskiego ps. „Żbik” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych dokonała rekwizycji żywności w sklepie spółdzielczym w Dankowicach, powiat bielski. Tego samego dnia grupa wymierzyła członkowi komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej karę cielesną.

1955

Z komunistycznego więzienia wyszedł ksiądz Władysław Stańczak, w okresie II wojny światowej proboszcz parafii w Borowie, powiat kraśnicki, i kapelan w oddziałach zbrojnych Narodowych Sił Zbrojnych.