kalendarium nsz 22 maja

Kalendarium 22 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 22 maja

1943

W nocy 22/23 maja pod Wilkołazem, powiat kraśnicki, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Henryka Figuro-Podhorskiego ps. „Step” i kpt. Andrzeja Kuczborskiego ps. „Wojciech” stoczyły walkę z Niemcami. Podczas starcia ranny został kpt. „Wojciech”, dowódca oddziału NSZ „Aleksandrówka”.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali prawie 200 więźniów Pawiaka.

1946

Na stacji Grucele, powiat ostrołęcki, oddział por. Feliksa Przybytniewskiego ps. „Mieczysław” z Komendy Powiatu „Orawa” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zaatakował pociąg eskortowany przez 70 żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Akcja zakończyła się  rozbrojeniem eskorty pociągu.