kalendarium NSZ 23 VIII

Kalendarium 23 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 23 sierpnia

1939

Niemcy hitlerowskie i Rosja sowiecka podpisały pakt o nieagresji tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow. Wśród ustaleń paktu znajdował się wspólny atak na Polskę oraz podział polskich ziem pomiędzy obu agresorów.

1942

Narodowa Organizacja Wojskowa i Armia Krajowa podpisały umowę scaleniową. Początkiem scalania było zaprzysiężenie do AK Komendanta Głównego NOW ppłk. Józefa Rokickiego ps. „Karol” w dniu 4 listopada 1942 roku.

1944

Powstańcy warszawscy zdobyli komendę niemieckiej policji oraz kościół Świętego Krzyża w Śródmieściu.

1944

250 polskich oficerów Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, uwięzionych przez sowietów w obozie filtracyjnym NKWD na Majdanku, zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych na terenie Związku Sowieckiego.