Kalendarium 24 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 24 lipca

1945

Kpt. Władysław Kołaciński ps. „Żbik”, dowódca oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na terenie powiatu piotrkowskiego, wysłał list do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Piotrkowie Trybunalskim, aby zyskać czas potrzebny do rozwiązania oddziału i ewakuacji żołnierzy. Wysłał nawet wóz pełen broni na komendę MO w Woźnikach – po czym wszyscy zniknęli.

„Do Komendy Służby Bezpieczeństwa w Piotrkowie
W związku z ogłoszeniem w prasie o amnestii dla wszystkich oddziałów leśnych komunikuję, że w najbliższych dniach zdajemy broń i resztę oddziałów rozpuszczam...”.

1947

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Bolesława Budelewskiego ps. „Pług”, „Sokół”, żołnierza Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Komendzie Powiatu Ostrołęka. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie za walkę o niepodległość Polski skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 15.07.1948 roku.