kalendarium NSZ 24 XI

Kalendarium 24 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 24 listopada

1939

Za niedostarczenie kontyngentu żywnościowego Niemcy aresztowali ks. Władysława Stańczaka z parafii w Depłutyczach, powiat chełmski, późniejszego kapelana w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych. Cztery miesiące był więziony na Zamku Lubelskim.

1943

Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozstrzelali publicznie w Warszawie, na rogu ulic Nabielaka i Belwederskiej, 10 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1943

Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozstrzelali publicznie w Warszawie, przy pętli tramwajowej na ulicy Radzymińskiej, 17 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1944

Z sowieckiego transportu, z obozu w Bakończycach pod Przemyślem do łagru w Borowiczach (obwód nowogrodzki), uciekł por. Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej, dowódca oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1950

W Kamesznicy, powiat żywiecki, na zboczu Baraniej Góry komunistyczna grupa operacyjna w sile 309 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza urządziła obławę i zastrzeliła dwóch żołnierzy ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ. W walce polegli kpr. Władysław Szczotka ps. „Orlik” i Jan Filary ps. „Undraszek”, „Lis”. Żołnierzy NSZ wydał tajny współpracownik UB ps. „Celnik”.