kalendarium NSZ 26 kwietnia

Kalendarium 26 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 26 kwietnia

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 110 więźniów Pawiaka.

1954

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Feliksa Bojara ps. „Franek” z grupy ppor. Kazimierza Krasowskiego ps. „Głuszec” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał Bojara na dożywotnie uwięzienie. Na wolność wyszedł 13.02.1970 roku.