kalendarium NSZ 26 III

Kalendarium 26 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 26 marca

1904

W Warszawie urodził się płk mec. Zbigniew Franciszek Stypułkowski ps . „Sobota”, „Zbyszek”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, jeden z założycieli Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, sekretarz generalny Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej. W dniu 28.03.1945 roku aresztowany przez NKWD w Pruszkowie w grupie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i wywieziony do Moskwy na Łubiankę.

1943

W Warszawie pod Arsenałem o godzinie 17.30 Grupy Szturmowe Szarych Szeregów przeprowadziły akcję odbicia Janka Bytnara ps. „Rudy”, dowódcy hufca „Południe” Szarych Szeregów, i 20 innych więźniów przewożonych z siedziby gestapo do więzienia na Pawiaku. Następnego dnia Niemcy, w odwecie za przeprowadzoną pod Arsenałem akcję, rozstrzelali 140 więźniów Pawiaka na dziedzińcu więzienia.

1946

We wsi Podgłębokie, powiat łęczyński, oddział Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Stefana Brzuszka ps. „Boruta” stoczył walkę z grupą funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.