kalendarium nsz 27 maja

Kalendarium 27 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 27 maja

1941

W Poznaniu członkowie Stronnictwa Narodowego zorganizowali akcję sabotażową, podczas której zniszczono mundury wojskowe przeznaczone dla żołnierzy niemieckich.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali około 100 więźniów Pawiaka.

1945

W Bestwinie, powiat bielski, oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Henryka Flamego ps. „Bartek” rozbił posterunek MO. Podczas akcji zginął komendant posterunku.

1946

W Bestwinie, powiat bielski, Grupa „Burza” z Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowała nocną akcję na współpracującego z komunistami Wójta Gminy Bestwina, który obrzucił żołnierzy NSZ granatami.