kalendarium NSZ 27 I

Kalendarium 27 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 27 stycznia

1905

We wsi Łukowo, powiat makowski, urodził się dr inż. Stefan Nowicki ps. „Rogala”, polityk, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego „ABC”, w czasie okupacji niemieckiej kierownik w Służbie Cywilnej Narodu, a w Grupie „Szańca” członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Polskiej. W SCN pełnił funkcję kierownika Grupy Gospodarczej, w skład której wchodziły Wydziały: Biuro Planowania, Finansowy, Handlowy, Przemysłowy, Rolniczy i Statystyczny.

1945

Po kilkudniowym forsownym marszu Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych dotarła do wsi Kubice k. Ząbkowic Śląskich (wtedy Kaubitz k. Frankenstein).