kalendarium NSZ 27 IX

Kalendarium 27 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 27 września

1939

Z rozkazu gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Od 1998 roku w dniu 27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

1939

W Poznaniu członkowie przedwojennej Sieci Dywersji Przyfrontowej utworzyli Tajną Polską Organizację Wojskową (TPOW).

1944

W Warszawie, przy ulicy Dworkowej 5, Niemcy zamordowali około 14o powstańców warszawskich, którzy wyszli z kanałów.

1944

Do stacjonującej pod Lasochowem, powiat jędrzejowski, Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych dołączył 25-osobowy oddział NSZ ppor. Stefana Celichowskiego ps. „Skalski”, który walczył w powstaniu warszawskim w Zgrupowaniu Kampinos Armii Krajowej. Po odcięciu Puszczy Kampinoskiej otrzymał rozkaz wycofania się na Kielecczyznę.