Kalendarium 28 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 28 czerwca

1946

W Szelkowie, powiat makowski, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Feliksa Przybytniewskiego ps. „Mieczysław” rozbroił posterunek MO.

1946

Udając oddział Ludowego Wojska Polskiego, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Mariana Kraśniewskiego ps. „Burza” powtórnie opanował Krasnosielc, powiat makowski. Rozbrojono posterunek MO i zniszczono dokumenty.

1946

We wsi Bestwinka, powiat bielski, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali plut. Zdzisława Krausa ps. „Andrus”, dowódcę plutonu „Śmiertelni” Narodowych Sił Zbrojnych, a w Czechowicach funkcjonariusze UB aresztowali członka oddziału Cecylię Moskałę ps. „Cesia”. „Andrus” i „Cesia” pobrali się w więzieniu.

1948

W lesie pod Bandysami, powiat ostrołęcki, komunistyczne oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ponad 1000 ludzi) wspomagane przez lotnictwo zaatakowały patrol Komendy Powiatu „Szczerbin” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (5 żołnierzy). W walce poległo 2 żołnierzy NZW oraz 5 żołnierzy KBW.