kalendarium nsz 28 maja

Kalendarium 28 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 28 maja

1942

W Lesie Sękocińskim k. Magdalenki Niemcy przeprowadzili potajemną egzekucję 224 więźniów przywiezionych z Pawiaka. Była to jedna z największych masowych egzekucji przeprowadzonych podczas II wojny światowej pod Warszawą. Zamordowano w niej aresztowanych członków polskiego ruchu oporu, przedstawicieli inteligencji, współpracujących z ruchem oporu strażników więzienia na Pawiaku oraz 15 więźniarek z niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück.

1945

W dniach 28.05–02.06 na terenie powiatu buskiego, pod Kotkami, Palonkami i Chruścicami, oddział Narodowych Sił Zbrojnych por. Stanisława Alojzego Sikorskiego ps. „Jarema” walczył z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa wspomaganą przez oddział Armii Czerwonej. Poległo 9 żołnierzy NSZ, w tym dowódca, 3 odniosło ranny. Wśród komunistów zginęło 10 funkcjonariuszy UB i ranny został żołnierz sowiecki.

1946

W nocy 28/29 maja oddział 40 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ppor. Józefa Kołodzieja przeprowadził atak na Dom Wypoczynkowy w Wiśle-Czarne, powiat cieszyński. Zarekwirowano żywność i 14 książek, m.in. działa Juliusza Słowackiego. Pokwitowanie rekwizycyjne wystawił „Sęp”, czyli Józef Machej.