kalendarium NSZ 28 IX

Kalendarium 28 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 28 września

1939

Podpisanie przez gen. Tadeusza Kutrzebę i gen. Johannesa Blaskowitza umowy o kapitulacji Warszawy.

1939

III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki zawarły układ „o granicach i przyjaźni”, który ustalał przebieg granicy dzielącej Polskę pomiędzy obu okupantów.

1939

Rozpoczęła się zwycięska dla Polaków dwudniowa bitwa pod Szackiem na Wołyniu pomiędzy Zgrupowaniem Korpusem Ochrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlika-Rückemana a 52. Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej.

1939

Powstał Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”. Prowadził walkę z okupantem niemieckim na Kielecczyźnie i Ziemi Piotrkowskiej.