kalendarium NSZ 29 XII

Kalendarium 29 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 29 grudnia

1906

W Przystajni, powiat kaliski, urodził się por. Franciszek Krawczykowski ps. „Adam Adamczyk”, „Kuźma”, żołnierz i wywiadowca Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Centrali Służby Wywiadowczej Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych.

1944

W Lublinie sowieckie NKWD aresztowało por. Jana Morawca ps. „Remisz”, „Henryk”, „Tajfun”, „Rębacz” szefa działu organizacyjnego Komendy Ziem Wschodnich Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas nocnego przesłuchania w lubelskiej siedzibie NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa wyskoczył przez okno z pierwszego piętra i uciekł. W styczniu 1945 roku otrzymał awans do stopnia kapitana i mianowany został zastępcą szefa Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ.

1954

W więzieniu w Białymstoku rozstrzelano ppor. Kazimierza Krasowskiego ps. „Głuszec”, „Robak”, szefa Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu Bielsk Podlaski Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Zwłoki ppor. „Głuszca” pochowano w nieustalonym do dziś miejscu.