kalendarium nsz 29 maja

Kalendarium 29 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 29 maja

1943

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 530 więźniów Pawiaka. W egzekucji zamordowany został Stefan Sacha, redaktor, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, oficer Wojska Polskiego, działacz Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego, prezes Zarządu Głównego konspiracyjnego SN. Po tej egzekucji w Warszawie pojawiły się napisy: „Pawiak pomścimy”.

1944

W Małogoszczu 40 żołnierzy z oddziału Akcji Specjalnej Rejonu Małogoszcz Narodowych Sił Zbrojnych opanowało dworzec kolejowy. Zarekwirowano 2000 zł oraz zniszczono semafory i inne urządzenia sygnalizacyjne i telefoniczne.

1949

Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego: Zygmunt Pierzchała ps. „Janek” i Marian Gadziński ps. „Zając” zamordowali swego dowódcę komendanta Powiatu „Podlasie” NZW Henryka Białczaka ps. „Waldemar” i w Ostrołęce zgłosili swoją gotowość do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.