Kalendarium 3 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 3 listopada

1924

W wiosce Rawy, powiat makowski, urodził się ppor. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”, żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendant XVI Okręgu NZW.

1946

W Janowicach, powiat bielski, grupa sierż. Ludwika Byrskiego ps. „Żbik” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” przeprowadziła akcję ekspropriacyjną na Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, rekwirując produkty spożywcze i gotówkę.

1947

W Warszawie w więzieniu na Mokotowie komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy skazał na śmierć oficerów Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego: mjr. Mieczysława Grygorcewicza ps. „Ostromir” (szefa I Obszaru), kpt. Jana Morawca ps. „Remisz” (szefa PAS), por. Lechosława Roszkowskiego pseud. „Tomasz” (szefa I oddziału), kpt. Tadeusza Zawadzińskiego ps. „Wojciech” (szefa wywiadu) i ppłk. Tadeusza Zielińskiego ps. „Wujek” (szefa II Obszaru).

1947

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” przeprowadził akcję na osadę Barańce, powiat ciechanowski. Opanowano posterunek MO i zlikwidowano funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa.