kalendarium NSZ 30 XII

Kalendarium 30 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 30 grudnia

1949

W białostockim więzieniu zamordowano kpt. Romualda Adama Rajsa ps. „Bury”, podoficera Wojska Polskiego i oficera Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej oraz 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, dowódcę 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szefa Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Białystok NZW.