kalendarium NSZ 30 kwietnia

Kalendarium 30 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 30 kwietnia

1940

Koło Anielina, powiat opoczyński, w walce z niemiecką 372. Dywizją Wehrmachtu zginął mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal” dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

1944

Pod Rudnikiem Drugim, powiat kraśnicki, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” i por. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” stoczyły walkę z komunistyczną bandą Armii Ludowej.

1945

Kpt. dr Mieczysław Pazderski ps. „Szary” mianowany został szefem Akcji Specjalnej Komendy Powiatu Chełm Narodowych Sił Zbrojnych.

1946

Pod Śliwowem, powiat łomżyński, 3. Brygada Wileńska Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 6. Wileńska Brygada Armii Krajowej zostały rozbite przez komunistyczną grupę operacyjną złożoną z kilku batalionów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ponad 600 ludzi wspartych artylerią). Zginęło 18 żołnierzy NZW-AK, 18 dostało się do niewoli.