kalendarium NSZ 30 III

Kalendarium 30 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 30 marca

1940

Pod wsią Hucisko, powiat przysuski, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” stoczył zwycięską walkę z batalionem policji niemieckiej. Była to pierwsza większa bitwa partyzancka z Niemcami w okresie II wojny światowej. Zniszczono 6 samochodów niemieckich. Straty Niemców: 50 zabitych i 100 rannych. Straty Polaków: 11 zabitych i 10 rannych.

1940

W ramach akcji likwidacji polskiej inteligencji (Akcja AB) w Krakowie Niemcy aresztowali około 1000 Polaków.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 95 Polaków z więzienia na Pawiaku.

1945

W Kuryłówce funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zamordowali strzałem w plecy Janinę Przysiężniak ps. „Jaga”, żonę mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, dowódcy oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej. „Jaga” była sanitariuszką i łączniczką w oddziale NOW-AK.

1979

W Londynie zmarł płk mec. Zbigniew Franciszek Stypułkowski ps. „Sobota”, „Zbyszek”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, jeden z założycieli Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, sekretarz generalny Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej. W dniu 28.03.1945 roku aresztowany przez NKWD w Pruszkowie w grupie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i wywieziony na Łubiankę. Spośród 16 przywódców PPP sądzonych w Moskwie jako jedyny nie przyznał się do winy. W parodii procesu sąd wojskowy Związku Sowieckiego, na mocy sowieckich przepisów, skazał go na cztery miesiące więzienia. Po wyjściu na wolność wyemigrował do Wielkiej Brytanii.