kalendarium NSZ 30 VIII

Kalendarium 30 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 30 sierpnia

1939

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki ogłosił dekret o powszechnej mobilizacji.

1944

Nieudana próba przebicia się powstańców warszawskich ze Starego Miasta do Śródmieścia. Następnego dnia rozpoczęła się ewakuacja kanałami.

1944

W Średniej Wsi, powiat leski, ukraińska banda UPA zamordowała 13 Polaków.

1946

Oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem plut. Lucjana Grabowskiego ps. „Wybicki” rozbił posterunek MO w Surażu, pow. białostocki.

1946

Podczas operacji organów bezpieczeństwa na Śląsku Cieszyńskim zostały rozbite grupy Narodowych Sił Zbrojnych plut. Leopolda Sieklińskiego ps. „Poldek” i plut. Józefa Rauera ps. „Bajan”. Poległo 11 żołnierzy ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

1947

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z Komendy Powiatu „Mściciel” rozbił posterunek MO w Sypniewie, powiat makowski.

1952

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił wyrok skazujący na śmierć przez powieszenie por. Stanisława Grabdę ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficera Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej.