kalendarium NSZ 31 XII

Kalendarium 31 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 31 grudnia

1943

Żandarmeria niemiecka spacyfikowała Karpiówkę k. Kraśnika. W stodole Niemcy zamknęli i spalili żywcem 56 mieszkańców wsi.

1943

W Warszawie przy ulicy Towarowej, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy rozstrzelali publicznie ponad 40 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1944

Na polecenie Józefa Stalina, dyktatora Związku Sowieckiego, samozwańcza komunistyczna Krajowa Rada Narodowa powołała Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, na czele którego stanął Edward Osóbka-Morawski. Bolesław Bierut został Prezydentem KRN.

1946

W katowickim więzieniu z wyroku komunistycznego sądu zamordowani zostali: Władysław Guzdek ps. „Wilk”, ppor. Józef Kołodziej ps. „Wichura”, plut. Ernest Kozubek ps. „Grom”, Jan Kwiczala ps. „Emil”, Józef Olszar ps. „Ojciec” i Bolesław Palarz ps. „Ogień” – żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Wyrok kary śmierci dla Emili Rauer-Kołodziej ps. „Milka” zamieniono na 15 lat więzienia.

1961

W bunkrze k. wsi Huta Krzeszowska, powiat niżański, komunistyczna grupa operacyjna Służby Bezpieczeństwa, MO i ZOMO aresztowała Andrzeja Kiszkę ps. „Dąb”, „Leszczyna”, „Bogucki”, żołnierza Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ukrywającego się w leśnym bunkrze prawie 10 lat. Komuniści skazali go na dożywotne więzienie, zamienione na 15 lat.