kalendarium NSZ 4 I

Kalendarium 4 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 4 stycznia

1940

Podpisano polsko-francuską umowę wojskową, na mocy której rozpoczęto formowanie Armii Polskiej we Francji. Zwierzchnikiem Armii Polskiej był Prezydent II Rzeczypospolitej. Pod względem operacyjnym była podporządkowana dowódcy wojsk francuskich.

1945

Z Aresztu Śledczego NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie, przy ulicy Chopina 18, uciekł kpt. Jan Morawiec ps. „Remisz”, „Henryk”, „Błażej”, „Tajfun”, działacz Stronnictwa Narodowego, żołnierz Wojska Polskiego i oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szef Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, kilkakrotnie aresztowany przez Niemców – za każdym razem uciekał. Z aresztu w Lublinie uciekł, wyskakując przez okno z 1. piętra podczas przesłuchania.

1947

W osadzie Piekło, powiat cieszyński, 37-osobowa grupa por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta”, ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, zajęła Dom Wypoczynkowy. Żołnierze rozrzucili ulotki antykomunistyczne i zarekwirowali gotówkę.