kalendarium NSZ 4 IX

Kalendarium 4 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 4 września

1918

W Sanoku urodził się Antoni Żubryd ps. „Zuch”, „Orłowski”, podoficer Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ „Zuch”.

1944

W powstaniu warszawskim poległ mjr Leon Nowakowski ps. „Lig”, oficer Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych, twórca i pierwszy dowódca Batalionu „Chrobry II”, współtwórca Pułku NSZ im. Władysława Sikorskiego.