kalendarium NSZ 6 XII

Kalendarium 6 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 6 grudnia

1926

W Łapach, powiat białostocki, urodził się ppor. Tadeusz Mikołaj Narkiewicz ps. „Ciemny”, „Roja”, „Rymicz”, „Darwicz”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendant Komend Powiatowych „Podhale” i „Mazur” NZW.

1941

W Poznaniu gestapo aresztowało Mścisława Frankowskiego, powstańca wielkopolskiego, działacza Stronnictwa Narodowego i współzałożyciela Narodowej Organizacji Bojowej. W dniu 20.03.1942 roku został zgilotynowany w więzieniu Plötzensee w Berlinie.

1946

Oddział Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” rozbił posterunek MO w Milówce, powiat żywiecki.

1946

W Bierach, powiat bielski, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Wiktora Gruszczyka ps. „Groźny”, żołnierza Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Komunistyczny sąd skazał go na karę śmierci za walkę o niepodległość Polski. Wyrok wykonano 15.01.1947 roku.