Kalendarium 7 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 7 lipca

1942

W Poznańskiej Cytadeli Niemcy zamordowali przez ścięcie toporem Mieczysława Trajdosa ps. „Marek”, prawnika, publicystę, działacza Ligii Narodowej, Narodowej Demokracji, Związku Ludowo-Narodowego, wiceprezesa Stronnictwa Narodowego, bliskiego współpracownika Romana Dmowskiego, inicjatora powstania Narodowej Organizacji Wojskowej.

1943

Pod wsią Terpentyna, powiat kraśnicki, patrol Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”  zlikwidował 2 Niemców.

1944

W Woli Grójeckiej, powiat ostrowiecki, około 120 żołnierzy niemieckich otoczyło 41 żołnierzy Armii Krajowej z oddziału wachm. Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”. Zginęło 37 żołnierzy AK. Ocalało 4 rannych żołnierzy, którzy schronili się w klasztorze szarytek. Oddział Narodowych Sił Zbrojnych wachm. „Tarzana”, wypełniając rozkaz rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”, w dniu 8.09.1943 roku przeszedł do AK.

1945

W dniach 7–21 lipca żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania leśnego kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” przeprowadzili szereg akcji przeciw aktywistom komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, m.in. w: Bierach, Jaworzu, Koniakowie, Szczyrku. Zniszczono legitymacje partyjne i wymierzono kary cielesne.

1946

W nocy 7/8 lipca grupa 30 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” wylegitymowała uczestników zabawy tanecznej we wsi Pierściec, powiat cieszyński. Ostrzeżono ich, że angażowanie się w działalność komunistycznej partii będzie karane śmiercią.

1949

We Francji powstało Stowarzyszenie „Ogniwo”, organizacja kombatancka zrzeszająca żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych i Kompanii Wartowniczych przy armii amerykańskiej.