kalendarium NSZ 7 IX

Kalendarium 7 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 7 września

1939

Po odparciu wielu szturmów wojsk niemieckich, po wielokrotnych ostrzałach artyleryjskich i nalotach polscy żołnierze z placówki na Westerplatte skapitulowali.

1939

Rozpoczęła się obrona Wizny, powiat łomżyński, przez 720 żołnierzy Korpus Ochrony Pogranicza pod dowództwem kpt. Władysława Raginsa. Żołnierze KOP skapitulowali 10 września z powodu braku amunicji.

1946

W okolicy Malerzowic Wielkich na Opolszczyźnie bandyci z Urzędu Bezpieczeństwa zamordowali zdradzieckim strzałem w tył głowy por. Jana Przewoźnika ps. „Ryś”, zastępcę kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” komendanta Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych.

1947

Potyczka w Lasach Jednorożca, powiat przasnyski, patroli st.sierż. Piotra Macuka ps. „Sęp” i Bolesława Szyszko ps. „Klon”, z XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.