Kalendarium 8 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 8 listopada

1946

W nocy 8/9 listopada w Goworowie, powiat ostrołęcki, 7-osobowy oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” rozbroił posterunek MO, zniszczył dokumenty w Urzędzie Gminy i przeprowadził akcję aprowizacyjną.

1946

W Bielsku-Białej, z wyroku komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach, zamordowano Rajmunda Jankowskiego ps. „Dąb” i Józefa Jargosza ps. „Sarna”, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Miejsce pogrzebania ciał pozostaje nieznane.

1949

We wsi Kąty, powiat kolneński, patrol chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg” z Komendy Powiatu „Łuków” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zlikwidował gminnego komendanta Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).

1995

W Płocku zmarł mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik”, oficer Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, legendarny dowódca oddziału leśnego na Kielecczyźnie.