kalendarium NSZ 9 IX

Kalendarium 9 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 9 września

1939

Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą, największa bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez Armie „Poznań” i „Pomorze” (ponad 200 000 żołnierzy) pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby z dwukrotnie silniejszymi siłami niemieckimi. Walki trwały do 22 września 1939 roku.

1945

Akcja rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały rozwiązanej Armii Krajowej pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” przy wsparciu oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej por. Adama Gomuły ps. „Bej” z Okręgu Radom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W ciągu 30 minut uwolniono 292 więźniów.