Wydawnictwa broszurowe „Biblioteki Szańca” − „Kodeks Polaka”

„Kodeks Polaka” ukazał się nakładem „Biblioteki Szańca” w 1940 i 1941 r. We wstępie autorzy wskazują przyczynę powstania publikacji. Uważają za konieczne wyuczenie w narodzie polskim postawy obywatelskiej, opartej na zasadach moralnych oraz ofiarnej walce w decydujących dla narodu momentach, szczególnie takich jak tocząca się od 1939 r. wojna. Twórcy apelują, aby Polacy, w tym trudnym […]

czytaj dalej

Statut Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

STATUT Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych 1. NAZWA Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”. 2. OPIS MEDALU „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w okrągłym metalowym krążku o średnicy 40 mm i srebrnej barwie. Wstążka medalu jest w barwach: czarnym, białym, czerwonym i […]

czytaj dalej

Stanowisko Rady IPN w sprawie ekshumacji Żołnierzy Wyklętych

Obowiązkiem moralnym państwa polskiego jest poszukiwanie i odnalezienie utajnionych mogił żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski i z tego powodu zostali zamordowani, a ślady tego czynu starano się zatrzeć. Toteż uznajemy realizowany od 2011 roku program poszukiwania szczątków i identyfikację ofiar terroru komunistycznego za jedno z najważniejszych, długofalowych, zadań Instytutu.

czytaj dalej

Oświadczenie ZŻNSZ w sprawie wstrzymania ekshumacji na Służewie w Warszawie

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka miała miejsce na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej na warszawskim Służewie. Uważamy za nieuzasadnione i niedopuszczalne wstrzymywanie prac poszukiwawczych szczątków Bohaterów narodowych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w walce z okupantem sowieckim.

czytaj dalej

Stanowisko Związku Żołnierzy NSZ w sprawie pochówku p. W. Jaruzelskiego na Cmentarzu Wojskowym

Prezentujemy treść pisma z naszym stanowiskiem z dnia 28.05.2014 r., które przesłaliśmy do kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.”Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kategorycznie sprzeciwia się państwowemu pochówkowi z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach dla Wojciecha Jaruzelskiego (…)

czytaj dalej

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów ZŻNSZ o celach ZŻNSZ

„Cele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych po 2012 roku.”Związek Żołnierzy NSZ istnieje od 1990 roku, został powołany do życia przez Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i wytworzył swoje własne tradycje i wzorce organizacyjne. Ma swoje cele i zasady działania, które, przy zachowaniu ciągłości historycznego dziedzictwa ideowego NSZ, realizowane są nowoczesnymi metodami komunikacji.

czytaj dalej