Lista Członków Honorowych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Rada Naczelna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nadała godność Członka Honorowego Związku Żołnierzy NSZ następującym osobom szczególnie zasłużonym dla Narodowych Sił Zbrojnych: ks. biskup Zbigniew Kraszewski – żołnierz Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych, duszpasterz wszystkich kombatantów w kraju i za granicą; prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski – minister sprawiedliwości, marszałek Sejmu RP I kadencji, […]

czytaj dalej
Danilewicz Tadeusz ps. „Kuba”, „Kuba Łoziński”, „Doman”, „Kossak”

Rozkaz płk. „Domana” komendanta głównego NZW

Płk Tadeusz Danilewicz ps. „Kuba”, „Kossak”, „Doman” pełnił funkcję komendanta głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego od 1 czerwca 1945 roku. Wyznaczył sposób i metody działania formacji zbrojnej powołanej przez Stronnictwo Narodowe jesienią 1944 roku. NZW było jedną z największych powojennych formacji zbrojnych, które prowadziły bezpośrednią walkę przeciwko narzuconej siłą okupacji sowieckiej. Działania zbrojne NZW były skierowane […]

czytaj dalej
ppor. Stanisław Grabowski ps. „Wiarus”

Relacja z obławy UB na ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”

Relacja Wandy Kalickiej świadka obławy grupy operacyjnej UB-KBW przeprowadzonej we wsi Babino 22 marca 1952 roku na ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”, „Szalony Stasiek” szefa PAS Komendy Powiatu „Mazur” NZW. Wojsko kazało nam nie wychodzić, bo będzie strzelanina. Do naszej anteny podłączyli się ubowcy i coś tam swoje nadawali. Żołnierze zrobili trzy linie obławy. Ci […]

czytaj dalej
Por. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”

Rozkaz ppor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz”

Wśród zachowanych do dnia dzisiejszego dokumentów Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego znajduje się rozkaz komendanta Okręgu ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z dnia 22 listopada 1947 roku. Rozkaz ten reguluje stosunek i zachowanie oddziałów NZW wobec poszczególnych kategorii wrogów suwerennej i niepodległej Polski. 1. Wszystkich sekretarzy stronnictw komunistycznych karać wyrokiem śmierci. 2. Szpicli również […]

czytaj dalej

Wydawnictwa broszurowe „Biblioteki Szańca” − „Kodeks Polaka”

„Kodeks Polaka” ukazał się nakładem „Biblioteki Szańca” w 1940 i 1941 r. We wstępie autorzy wskazują przyczynę powstania publikacji. Uważają za konieczne wyuczenie w narodzie polskim postawy obywatelskiej, opartej na zasadach moralnych oraz ofiarnej walce w decydujących dla narodu momentach, szczególnie takich jak tocząca się od 1939 r. wojna. Twórcy apelują, aby Polacy, w tym trudnym […]

czytaj dalej

Statut Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

STATUT Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych 1. NAZWA Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”. 2. OPIS MEDALU „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w okrągłym metalowym krążku o średnicy 40 mm i srebrnej barwie. Wstążka medalu jest w barwach: czarnym, białym, czerwonym i […]

czytaj dalej

Stanowisko Rady IPN w sprawie ekshumacji Żołnierzy Wyklętych

Obowiązkiem moralnym państwa polskiego jest poszukiwanie i odnalezienie utajnionych mogił żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski i z tego powodu zostali zamordowani, a ślady tego czynu starano się zatrzeć. Toteż uznajemy realizowany od 2011 roku program poszukiwania szczątków i identyfikację ofiar terroru komunistycznego za jedno z najważniejszych, długofalowych, zadań Instytutu.

czytaj dalej

Oświadczenie ZŻNSZ w sprawie wstrzymania ekshumacji na Służewie w Warszawie

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka miała miejsce na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej na warszawskim Służewie. Uważamy za nieuzasadnione i niedopuszczalne wstrzymywanie prac poszukiwawczych szczątków Bohaterów narodowych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w walce z okupantem sowieckim.

czytaj dalej

Stanowisko Związku Żołnierzy NSZ w sprawie pochówku p. W. Jaruzelskiego na Cmentarzu Wojskowym

Prezentujemy treść pisma z naszym stanowiskiem z dnia 28.05.2014 r., które przesłaliśmy do kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.”Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kategorycznie sprzeciwia się państwowemu pochówkowi z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach dla Wojciecha Jaruzelskiego (…)

czytaj dalej