Kalendarium 30 czerwca

Kalendarium: 30 czerwca 1946 W Polsce na podstawie komunistycznej ustawy o głosowaniu ludowym przeprowadzono referendum. Wyniki referendum sfałszowane zostały przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Związku Sowieckiego. Oficjalne komunikaty podawały sfałszowane wyniki referendum, informując, że Polacy głosowali „3xTak” i zaakceptowali przemiany polityczne i gospodarcze wprowadzane przez komunistów. Rzeczywisty wynik referendum był zupełnie inny: Polacy zaakceptowali jedynie […]

czytaj dalej

Kalendarium 29 czerwca

Kalendarium: 29 czerwca 1940 W wąwozie pod wsią Rury Jezuickie (obecnie w granicach Lublina) Niemcy rozstrzelali 45 Polaków z więzienia na Zamku Lubelskim. W wąwozie w pięciu masowych egzekucjach Niemcy, w ramach akcji AB (Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna), zamordowali prawie 500 Polaków, głównie przedstawicieli polskiej inteligencji, m.in.: nauczycieli, urzędników, księży. 1946 Szósta i ostatnia próba rozbicia, […]

czytaj dalej

Kalendarium 28 czerwca

Kalendarium: 28 czerwca 1946 W Szelkowie, powiat makowski, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Feliksa Przybytniewskiego ps. „Mieczysław” rozbroił posterunek MO. 1946 Udając oddział Ludowego Wojska Polskiego, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Mariana Kraśniewskiego ps. „Burza” powtórnie opanował Krasnosielc, powiat makowski. Rozbrojono posterunek MO i zniszczono dokumenty. 1946 We wsi Bestwinka, powiat bielski, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa […]

czytaj dalej

Kalendarium 27 czerwca

Kalendarium: 27 czerwca 1940 W lesie pod Lubziną, powiat ropczycko-sędziszowski, Niemcy rozstrzelali około 100 Polaków z więzienia na Zamku w Rzeszowie. 1942 W niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau stracono księdza Józefa Prądzyńskiego, senatora II Rzeczypospolitej Polskiej, działacza Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, współtwórcę konspiracyjnej Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna”. 1946 W Ukcie, powiat mrągowski, patrol […]

czytaj dalej

Kalendarium 26 czerwca

Kalendarium: 26 czerwca 1940 W Lubartowie Niemcy zorganizowali obławę, w której aresztowali prawie 500 Polaków. 1945 Dyslokacja części oddziałów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych z czeskiego miasteczka Kvicovice do wsi Borek. 1947 Oddział sierż. Edwarda Dobrzyńskiego ps. „Orzyc”, „Żubr”, z Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, opanował Czerwin, powiat ostrołęcki, i rozbił posterunek MO. Zlikwidowano komendanta […]

czytaj dalej

Kalendarium 25 czerwca

Kalendarium: 25 czerwca 1945 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie odrzucił postanowienia jałtańskie sankcjonujące powołanie w Polsce marionetkowego rządu zależnego od Związku Sowieckiego. 1945 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wydał dekret o amnestii. Dotyczyła przestępstw rozpatrywanych przez sądy wojskowe i morskie popełnionych przed 29.06.1945 roku. 1948 Operacja komunistycznej grupy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego […]

czytaj dalej

Kalendarium 24 czerwca

Kalendarium: 24 czerwca 1940 W kilku dzielnicach Lublina Niemcy zorganizowali obławy i aresztowali ponad 800 mężczyzn w wieku 18–60 lat. 1946 Kolejna próba rozbicia lokalu wyborczego w Ligocie, powiat bielski, przed zaplanowanym na 30.06.1946 roku referendum ludowym. Akcję przeprowadziło 35 żołnierzy Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych. Atak przerwano, gdy przybyli milicjanci z Bielska.

czytaj dalej

Kalendarium 23 czerwca

Kalendarium: 23 czerwca 1900 We Lwowie urodził się kpt. dr Kazimierz Gluziński ps. „Franciszek Górnicki”, prawnik, współzałożyciel Obozu Narodowo-Radykalnego i tajnej Organizacji Polskiej, prezes Tymczasowej Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych i kierownik Służby Cywilnej Narodu, zagrożony aresztowaniem w 1946 roku wyjechał na Zachód. 1943 W nocy 23/24 czerwca rozpoczęła się niemiecka Operacja „Wehrwolf”, czyli akcja […]

czytaj dalej

Kalendarium 22 czerwca

Kalendarium: 22 czerwca 1941 W niedzielę o godzinie 3.15, bez wypowiedzenia wojny III Rzesza Niemiecka zaatakowała Związek Sowiecki, łamiąc ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. W operacji „Barbarossa” wzięło udział ponad 3 miliony żołnierzy niemieckich, wspieranych przez wojska sojusznicze. Atak nastąpił na całej niemiecko-sowieckiej granicy od Bałtyku aż po Karpaty, a główne uderzenie skierowano na Moskwę.

czytaj dalej

Kalendarium 21 czerwca

Kalendarium: 21 czerwca 1890 W Warszawie urodził się płk pil. Piotr Abakanowicz ps. „Barski”, „Grey Antoni”, „Grzędziel”, „Podolak”, „Smuga”, oficer Wojska Polskiego, pilot, szef sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, komendant Obszaru Południe NSZ. 1921 W Budzyniu, powiat chodzieski, urodził się gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, członek Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii […]

czytaj dalej