kalendarium NSZ 30 kwietnia

Kalendarium 30 kwietnia

Kalendarium: 30 kwietnia 1940 Koło Anielina, powiat opoczyński, w walce z niemiecką 372. Dywizją Wehrmachtu zginął mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal” dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. 1944 Pod Rudnikiem Drugim, powiat kraśnicki, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” i por. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” stoczyły walkę z komunistyczną bandą Armii Ludowej. 1945 […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 29 kwietnia

Kalendarium 29 kwietnia

Kalendarium: 29 kwietnia 1946 W Wapienicy, powiat bielski, plut. Bernard Kałuża ps. „Śmiały”, zastępca dowódcy plutonu „Śmiertelni” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidował konfidenta Urzędu Bezpieczeństwa (restauratora). 1946 W Grodźcu, powiat bielski, żołnierze plutonu „Śmiertelni” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowali aktywistę komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

czytaj dalej
kalendarium NSZ 28 kwietnia

Kalendarium 28 kwietnia

Kalendarium: 28 kwietnia 1945 Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych dotarła do czeskiej miejscowości Vsekary k. Pilzna. W rejonie Vsekar przebywała do 26.06.1945 roku. 1946 Pod wsią Brzozowo-Muzyły, powiat białostocki, 120 żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej rozbiło 70-osobową komunistyczną grupę operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i MO. […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 27 kwietnia

Kalendarium 27 kwietnia

Kalendarium: 27 kwietnia 1940 Heinrich Himmler dowódca SS i policji wydał rozkaz o utworzeniu, na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy, niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. 1950 W Pokrzywnicy, powiat pułtuski, Władysław Grudziński ps. „Pilot” i Kazimierz Chrzanowski ps. „Ketling” z patrolu Komendy Powiatu „Ciężki” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w cywilnych ubraniach i uzbrojeni jedynie w […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 26 kwietnia

Kalendarium 26 kwietnia

Kalendarium: 26 kwietnia 1944 W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 110 więźniów Pawiaka. 1954 Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Feliksa Bojara ps. „Franek” z grupy ppor. Kazimierza Krasowskiego ps. „Głuszec” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał Bojara na dożywotnie uwięzienie. Na wolność wyszedł 13.02.1970 roku.

czytaj dalej
kalendarium NSZ 25 kwietnia

Kalendarium 25 kwietnia

Kalendarium: 25 kwietnia 1887 Na Wileńszczyźnie w Łyngmianach, powiat święciański, urodził się płk Ignacy Oziewicz ps. „Czesław”, „Cze­sła­w­ski”, „Netta”, „Jenczewski”, oficer Wojska Polskiego, pierwszy Komendant Główny Na­ro­do­wych Sił Zbrojnych. 1943 Władze Związku Sowieckiego zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie z powodu poruszenia na szczeblu międzynarodowym sprawy wymordowania polskich oficerów przez sowietów w […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 24 kwietnia

Kalendarium 24 kwietnia

Kalendarium: 24 kwietnia 1945 We wsi Kanie, powiat chełmski, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary” i sierż. Eugeniusza Walewskiego ps. „Zemsta” rozbroiły bez żadnego wystrzału 50 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy ochraniali majątek ziemski. 23 żołnierzy LWP dołączyło do oddziałów NSZ, 5 rozstrzelano, resztę puszczono wolno. 1949 W Szablakach, powiat kolneński, oddział […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 23 kwietnia

Kalendarium 23 kwietnia

Kalendarium: 23 kwietnia 1940 Na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej w Palmirach rozstrzelano 34 mężczyzn aresztowanych przypadkowo po starciu niemieckiej policji z podziemiem zbrojnym w budynku przy ulicy Sosnowej w Warszawie. 1945 Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego zdezerterowali z 2. Samodzielnego Batalionu Wojsk Wewnętrznych w Lubaczowie do oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem mjr. Franciszka Przysiężniaka […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 22 kwietnia

Kalendarium 22 kwietnia

Kalendarium: 22 kwietnia 1944 Pod Marynopolem, powiat kraśnicki, połączone oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” i por. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” (200 żołnierzy) pod dowództwem kpt. Zbigniewa Wyrwicza ps. „Witold” stoczyły bitwę z komunistyczną 1. Brygadą Armii Ludowej. Po kilku godzinach walki Al-owcy odstąpili. 1944 W nocy 22/23 kwietnia w Warszawie na […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 21 kwietnia

Kalendarium 21 kwietnia

Kalendarium: 21 kwietnia 1943 We wsi Cieśle, powiat włoszczowski, oddział Akcji Specjalnej Rejonu Małogoszcz Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Józefa Nynka ps. „Szczęsny” przeprowadził akcję rekwizycji pieniędzy od poborcy podatków przysłanego przez Niemców. 1951 W komunistycznym więzieniu we Wronkach zmarł Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego, delegat rządu Rzeczypospolitej Polskiej na […]

czytaj dalej