Kalendarium 31 lipca

Kalendarium: 31 lipca 1944 Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, za zgodą Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, wydał rozkaz  rozpoczęcia, o godz. 17.00 w dniu 1 sierpnia, powstania w Warszawie. 1945 Komunistyczny Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi, na sesji wyjazdowej w Radomiu, skazał, za walkę o niepodległość Polski, na 10 lat więzienia kpt. […]

czytaj dalej

Kalendarium 30 lipca

Kalendarium: 30 lipca 1941 W Londynie gen. Władysław Sikorski, premier rządu II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, i Iwan Majski, ambasador Związku Sowieckiego w Wielkiej Brytanii, podpisali układ o wspólnej walce z hitlerowskimi Niemcami. Układ przywracał stosunki dyplomatyczne między II RP a ZSRS zerwane po agresji sowietów na Polskę (17.09.1939). Układ przewidywał utworzenie na terenie Związku […]

czytaj dalej

Kalendarium 29 lipca

Kalendarium: 29 lipca 1946 Komunistyczny Sąd Rejonowy w Warszawie za walkę o niepodległość Polski skazał na śmierć ppor. Stefana Nowaczka ps. „Wilk”, żołnierza Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendanta Okręgu Warszawa, podlegającego pod Komendę Główną NZW. Wyrok wykonano 29.08.1946 roku w więzieniu karno-śledczym na Pradze.

czytaj dalej

Kalendarium 28 lipca

Kalendarium: 28 lipca 1943 Na Lubelszczyźnie na trasie Kraśnik–Biłgoraj oddział Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” zorganizował zasadzkę, w której ostrzelał niemiecki samochód wojskowy. Zginęło 4 Niemców. 2000 W Katyniu otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywa 4400 jeńców obozu w Kozielsku. Znajduje się tam sześć mogił zbiorowych ze szczątkami zamordowanych przez sowieckie […]

czytaj dalej

Kalendarium 27 lipca

Kalendarium: 27 lipca 1944 Edward Osóbka Morawski przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (samozwańczego, marionetkowego, komunistycznego quasi-rządu) podpisał w Moskwie tajne porozumienie z Wiaczesławem Mołotowem, w którym PKWN oddał Związkowi Sowieckiemu połowę przedwojennego terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej, akceptując wschodnią granicę Polski na ustalonej w 1939 roku paktem Ribbentrop-Mołotow (Hitler-Stalin) granicy pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Związkiem […]

czytaj dalej

Kalendarium 26 lipca

Kalendarium: 26 lipca 1906 W Berlinie urodziła się ppor. Irena Iłłakowicz, z domu Mędrzycka, ps. „Irena”, „Barbara Zawisza”, agentka wywiadu Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Narodowych Sił Zbrojnych. Zamordowana w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Warszawie 4.10.1943 roku. 1941 Z powodu odmowy podpisania manifestu skierowanego do Polaków, w sprawie wystąpienia razem z III Rzeszą przeciw […]

czytaj dalej

Kalendarium 25 lipca

Kalendarium: 25 lipca 1908 W Lwowie urodził się ppłk. Stanisław Józef Kasznica ps. „Stanisław Wąsacz”, „Wąsowski”, „Przepona”, „Służa”, „Maszkowski”, „Borowski”, „Stanisław Piotrowski”, oficer Wojska Polskiego, ostatni Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych. Zamordowany przez komunistów w Warszawie 12.05.1948 roku. 1922 W Sierakowie, powiat biłgorajski, urodził się Adam Kusz ps. „Adam”, „Garbaty”, „Kłos”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, […]

czytaj dalej

Kalendarium 24 lipca

Kalendarium: 24 lipca 1945 Kpt. Władysław Kołaciński ps. „Żbik”, dowódca oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na terenie powiatu piotrkowskiego, wysłał list do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Piotrkowie Trybunalskim, aby zyskać czas potrzebny do rozwiązania oddziału i ewakuacji żołnierzy. Wysłał nawet wóz pełen broni na komendę MO w Woźnikach – po czym wszyscy zniknęli. „Do Komendy Służby […]

czytaj dalej

Kalendarium 23 lipca

Kalendarium: 23 lipca 1944 204. pp Narodowych Sił Zbrojnych opuścił Czarnocin, powiat kazimierski, i przeszedł na kwatery do majątku rodziny Wielowiejskich w Lubczy, powiat jędrzejowski, pokonując w nocnym marszu ponad 20 km. 1946 Do obozowiska na Baraniej Górze przybył ksiądz mjr Rudolf Marszałek ps. „Opoka” i dołączył do sztabu zgrupowania oddziałów leśnych pod dowództwem kpt. […]

czytaj dalej

Kalendarium 22 lipca

Kalendarium: 22 lipca 1944 Pod Borkowizną, powiat lubelski, oddział „Jacka” Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ppor. Władysława Milli ps. „Czarny” rozbił wycofujące się oddziały niemieckie. W akcji wziął udział m.in. sierż. Stanisław Kuchciewicz ps. „Iskra”, „Wiktor”. 1944 Pod Czarnocinem, powiat kazimierski, 204. Pułk Piechoty Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych stoczył bitwę z oddziałem niemieckiej żandarmerii, […]

czytaj dalej